Menu

Neočekivano trudna: S ova 2 mita moramo prestati

Trudna uprkos mjesečnom ciklusu i odnosu tokom neplodnih dana: Sve je češća pojava.

Home » Zdravlje » Neočekivano trudna: S ova 2 mita moramo prestati - 12.2020

Mjesečnica se pojavljuje uobičajeno. No bez naznaka i iznenada: pozitivan test na trudnoću. Može li žena biti trudna uprkos mjesečnici? Mit se se zadržao do danas, iako se povećava svijest o temi mjesečnog ciklusa.

Tako sve više žena koristi aplikacije za vođenje mjesečnog ciklusa, uz čiju pomoć prate ciklus i mogu procijeniti kada su plodni dani. Međutim, ove aplikacije nisu pouzdane, kaže ginekologinja Sigrid Schmidl-Amann: „ Oni samo zamjenjuju dokumentovanje mjesečnice na papiru.“ Razlog:  Često se ove aplikacije temelje na  prosječnim vrijednostima. Individualni faktori koji djeluju na ciklus i plodne dane se pri tome ne uzimaju u obzir, kritikovala je već 2017. Fondacija za kvalitet robe Stiftung Warentest.

Kako ćemo tačno izračunati naše plodne dane i da li ćemo dobiti mjesečnicu kada smo trudne ili imamo odnose tokom mjesečnice, objašnjava Sigrid Schmidl-Amann:

 

Neočekivano trudna: Dosta sa mitovima

Trudna uprkos odnosu tokom neplodnih dana

Unaprijed: Neplodni dani se ne daju pouzdano odrediti putem aplikacije. Kada će doći do ovulacije zavisi od različitih faktora i može varirati od mjeseca do mjeseca.

Nepouzdana ovulacija: „U ciklusu od 28 dana previđena ovulacija bi bila na 14. dan. Ona bi mogla biti i par dana ranije ili kasnije, ovisno od neke bolesti ili akutnog stresa“,  kaže Schmidl-Amann. Pri tome je važno: Spermiji mogu u jajovodu preživjeti do četiri dana. Dođe li ranije ili kasnije do ovulacije nego što je to prema aplikaciji proračunato, može doći do trudnoće u neplodnim danima.

Tačan proračun: Za pouzdano računanje plodnih dana Schmidl-Amann preporučuje zaštitu uz pomoć kompjutera koja pored praćenja ciklusa  mjeri  i nivo hormona u urinu: „Luteinski hormon (LH) je inicijalni okidač za ovulaciju. Dođe li do njegovog rasta u urinu, znam da će se u toku narednih 36 sati dogoditi ovulacija.“ Tačniie procijeniti vrijeme ovulacije nije moguće. Mislite da osjećate svoju ovulaciju? I tu se možemo prevariti, smatra ginekologinja: „Ono što mnoge žene osjećaju, je istezanje ovojnice jajašceta koja raste, prije nego li pukne.“ Taj osjećaj ne može biti dokaz da se dogodila ovulacija.

Dodatna zaštita? Prije svega u prvoj, plodnoj polovni ciklusa je preporučljiva i dodatna zaštita. U drugom dijelu ciklusa – nakon ovulacije i prije prvog dana ciklusa su neplodni dani. Mjesečno krvarenje nas ni u kom slučaju ne štiti od trudnoće, sasvim suprotno. Naime, dok krvarimo sazrijeva već sljedeća jajna ćelija za oplodnju.

Mit 2: Trudna uprkos ciklusu

Da li ste možda čuli o poznanici neke poznanice da je sasvim normalno imala mjesečnicu i pri tome i ustanovila prve znakove trudnoće? Ovdje se radi o još jednom daleko rasprostranjenom mitu.

Krvarenje, ali nije mjesečnica: Jeste da može doći na početku ili tokom trudnoće do laganog krvarenja, ali to definitivno nije menstruacija, kaže Dr. Sigrid Schmidl-Amann. „Često se tu radi o početku implantacijskog krvarenja. Može doći i do laganog krvarenja nakon spolnog odnosa, budući da je grlić maternice tokom trudnoće veoma osjetljiv. Redovna krvarenja tokom trudnoće mi nisu poznata.“

Stvar percepcije: Potiskuje li neka žena predstavu o trudnoći, može biti da ima implantacijsko krvarenje, jer je zamijenila implantacijsko krvarenje sa mesntrualnim. Po pravilu se isto dobro razlikuje od mjesečnice: „Krvarenja u trudnoći su po kvaliteti krvi – po boji, sastavu i mirisu skroz drugačiji od menstruacije.“

Pogrešna procjena zbog hormonalne zaštite: Povećava se mogućnost zamjene implantacijskog i  menstrualnog krvarenja kod žena koje koriste hormonalnu zaštitu i koje prije toga nisu imale mjesečnicu. „U 30 godina rada to mi se dogodilo samo jednom“, kaže ginekologinja. „Inače, žene primijete promjene u svom tijelu tokom trudnoće.“

Prema gore
OKViše informacija