Menu

Grnčarstvo dušom i tijelom

Dobra glina.

Home » Nadahnuće » Grnčarstvo dušom i tijelom - 11.2018

Grnčarstvo navodi da usporimo. Pritom osim zanata učimo nešto o sebi.

Kada misli po ko zna koji put divljaju, neophodno je usredsrediti se na suštinsko: ugasiti mozak i pustiti ruke da rade. Grnčarstvo upravo tome podučava. Jer umjesto misli ovdje se isključivo vrti grnčarska ploča – a brzinu možemo odrediti sami.

Isprobati nešto novo

Glina je materijal koji je savršeno pogodan za mali bijeg iz svakodnevnice. Upravo na početku može nam se omaći poneka greška. One su sastavni dio toga. Jer za razliku od drugih grešaka koje se možda i ne mogu popraviti, oblikovanje gline uvijek možemo početi iz početka. Sve dok nije gorila, uz malo vode može se vratiti u svoj prvobitni oblik, čak i kada se već osušila.

Glina je prije svega karakteristična po jednom: da se može oblikovati. Za Barbaru Wihann, keramičarku u vlastitoj galeriji „Die Kunstwerkerei“, upravo to čini najveću fascinaciju pri grnčarstvu.

„Glina se može oblikovati na razne načine i može kreirati različite oblike. U odnosu na druge materijale, možete raditi samo s onim što imate, bez dodavanja ili oduzimanja.“ Odlika, koja omogućava različite igrarije.

Fokusirati se na suštinu

Dok sjedimo za grnčarskom pločom, u potpunosti smo koncentrisani na ono što radimo. Upravo taj fokus nam omogućava da ne mislimo na druge stvari. Isključene su sve brige svakodnevnice, opterećenja i nesuglasice. Konačno vlada ugodna jasnoća i mir u glavi. Umjesto liste stvari koje moramo obaviti, jedino će nam biti važno da zadržimo glinu na ploči.

I Barbara Wihann je uvjerena da grnčarstvo upravo iz tog razloga može imati umirujući učinak. „Dok radimo s glinom, koncentrisani smo na materijal. U potpunosti smo posvećeni ideji šta od toga može nastati. Rad prstima može imati u potpunosti meditativni učinak na nas.“

Ko se želi početi baviti grnčarstvom, najbolje bi bilo da posjeti kurs. Tu možete naučiti teorijske osnove rukovanja i steći osjećaj za materijal. Potom odlučite da li se nadalje na svoju ruku želite baviti grnčarstvom ili posjetiti više kurseva, kako biste produbili znanje.

Keramičarka Marianne Seiz nudi i kurs za male početnike grnčarstva u dječijoj radionici keramike Kikera. Odrasli na tim kursevima mogu ponešto i prepisati, na primjer opušteni rad i da greške zapravo i nisu strašne. „Kursevima prisustvuju osobe koje grnčarstvo žele naučiti čulima i oni koji žele sve da razumiju. Čulnima obično brže polazi za rukom“, tvrdi Seiz.

Grnčarstvo je snaga stvaranja u skladu s prirodom – uključujući popratni osjećaj uspjeha.

Glina kao učitelj

Grnčarstvo pomaže i u savladavanju perfekcionizma. Ko radi s materijalima poput drveta ili metala, može tačno utvrditi konačni proizvod. Nasuprot tome se glina pod uticajem vatre mijenja. Može se iskriviti, glazure se mogu pomjeriti na druge dijelove, boje promijeniti, čak se i oblik može smanjiti. „Morate moći prihvatiti granice materijala i ono što vam peć podari“, kaže Barbara Wihann. Kao i generalno u životu, morate moći prihvatiti rezultate, čak i onda kada ne odgovaraju onome što ste očekivali.

Glina može pomoći da – doslovno – postanemo prizemniji. Današnja svakodnevnica vrti se oko toga da sve činimo brže i optimalnije. U ljetnoj galeriji Marianne Seiz u Južnom Gradišću u Austriji učesnici si uzimaju vrijeme kako za obradu tako i za prikupljanje njihovih materijala – proces koji ne samo da usporava, već i konačni proizvod čini posebnim.

Vježbati strpljenje

Grnčarstvo također uči strpljenju i pažnji. Bavimo se materijalom i šta s njim možemo napraviti, koje mogućnosti nam se nude i kako njime rukovati. Na taj način učimo kako se nositi s materijalom, ali i sami sa sobom.
Baveći se grnčarstvom, kod sebe ćemo prepoznati karakterne crte koje inače dolaze do izražaja u potpuno drugim situacijama. Ljudi koji su svakodnevno nestrpljivi primijetit će da im je kratak fitilj i dok se bave grnčarstvom. Radeći s glinom prisiljeni smo da se bavimo sami sa sobom i da se lakše nosimo s ovom poteškoćom. Jer tek kada naučimo kontrolisati našu nestrpljivost, konačan proizvod može biti nešto lijepo. To ćemo onda moći prenijeti na svakodnevnicu.

Marianne Seiz cjelokupni proces grnčarstva smatra vježbom strpljenja. Za nju je od presudne važnosti da svaki korak procesa obavi pažljivo i strpljivo, kako bi u svakom trenutku mogla paziti na stanje materijala. „Glina i keramika nadživjet će vrijeme. Stoga si i mi moramo uzeti vremena za samu proizvodnju.“
Vrijeme je potrebno i novopečenom grnčaru koji uči da od mase ispred sebe proizvode nešto lijepo. Taj moment mira moći će integrisati u užurbanu svakodnevnicu. Kao na primjer u jutarnjim satima, kada u miru pije kafu iz šoljice, koju je sam napravio.

Ko se želi baviti grnčarstvom, mora naučiti pronaći svoj mir i prepustiti se materijalu.

O osobama

BUCH TIPP Marianne Seiz

Marianne Seiz u svojoj bečkoj galeriji održava dva puta sedmično kurseve keramike, u kojima pokušava da pomoću svog širokog znanja inspiriše učesnike da svoje zamisli uobliče glinom. Posebnu pažnju pridaje kvalitetnoj keramici, koja se svakodnevno može koristiti. Više informacija o njenim radovima i kursevima možete pronaći na stranici seiz-keramik.at.

BUCH TIPP Barbara Wihann

Barbara Wihann se već duži niz godina bavi glinom i mogućnostima proizvodnje jedinstvenih posudica. Nakon što je studirala tehničku hemiju, odlučila je da grnčarstvo učini svojim zanimanjem. „Kunstwerkerei“ danas nije samo radionica, već i prodajni i izložbeni prostor. Njene radove moguće je pogledati na stranicama keramik-wihann.at i kunstwerkerei.at.

Prema gore
OKViše informacija