Emocionalne oluje su u zraku, zbog retrogradnog Marsa i Neptuna. Napetosti se oslobađaju u privatnom životu i na poslu. Najbolje je da kao gromobran ugradite otpornost i optimizam i ne uplićite se u grmljavinu među kolegama, inače će se tenzije na kraju osloboditi na Vaš račun.

Mantra mjeseca: ne udara svaka munja.