Active Beauty

Izjava o zaštiti podataka

Mi, dm drogerie markt d.o.o., ulica Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža (dalje u tekstu „dm“), kao odgovorno lice, uzimajući u obzir Opću uredbu o zaštiti podataka (dalje u tekstu „GDPR“), veoma ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka te se pridržavamo zakonskih odredbi u vezi zaštite podataka.

A.activebeauty.ba i online usluge

U nastavku Vas želimo informisati o tome, koje podatke o Vama prikupljamo kada posjetite našu web-stranicu activebeauty.ba ili kada koristite naše online usluge i za šta koristimo Vaše podatke:

I.Općenito o posjećivanju internet stranica

Lične podatke naših korisnika prikupljamo i koristimo isključivo ukoliko su isti neophodni za puštanje u rad funkcionalne internet stranice ili ukoliko su isti potrebni za naš sadržaj i naše usluge. Redovno prikupljanje i korištenje podataka naših korisnika se vrši isključivo na osnovu ugovora koji je sklopljen sa korisnikom ili uz prethodnu saglasnost korisnika. Iznimka vrijedi u onim slučajevima kada saglasnost ne može biti preuzeta iz opravdanih razloga ili kada obrada podataka nije dozvoljena zbog drugih zakonskih propisa.

II.Izrada internet stranica i logova

Prilikom svake posjete naših internet stranica, naš sistem automatski prikuplja podatke i informacije sa kompjuterskog sistema računara sa kojeg se posjećuje stranica.
Pri tome se prikupljaju sljedeći podaci:
 • Zahtjev (Naziv datoteke koja se traži) (Npr. www.activebeauty.ba/impressum)
 • Tip/verzija browsera
 • Jezik browsera (Npr.: bosanski)
 • Korišteni operativni sistem (Npr.: Windows 10)
 • Unutrašnja rezolucija prozora browsera
 • Rezolucija ekrana
 • Aktivacija JavaScript-a
 • Java Uključena / Isključena
 • Kolačići Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Referrer URL (prethodno posjećena stranica)
 • IP adresa (anonimizirana)
 • Vrijeme pristupa
 • Klikovi
 • Sadržaji formulara
 • Ako je to potrebno, sadržaji formulara (kod slobodnih polja, npr. Ime i šifra, prenosi se samo informacija “ispunjeno“ ili “nije ispunjeno”).
Podaci se spašavaju u datotekama našeg sistema. Popunjavanje istih u anonimiziranom obliku služi za brži pronalazak grešaka i uklanjanje istih. Osim toga, na ovaj način možemo upravljati našim kapacitetima servera i poboljšati našu ponudu. IP-adrese koristimo isključivo u iznimnim situacijama u svrhu analize zloupotrebe. Ovo su razlozi koji opravdavaju naš interes za obradom podataka u skladu sa članom 6 stav 1 f) GDPR-a. Ovo je i pravna osnova za obradu. U ovom se kontekstu ne provodi analiza podataka u marketinške svrhe.
Podaci koji su spašeni u datotekama se brišu najkasnije nakon 30 dana.

III.Korištenje kolačića

Naše internet stranice na više mjesta koriste takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke, koji se odlažu na Vašem računaru i koji se mogu sačuvati na Vašem browseru. Spajanje ovih podataka sa drugim izvorima podataka ne može biti obavljeno, osim ako nije u svrhu ispunjenja ugovora koji je sklopljen sa Vama, ako imate izričito odobrenje za to ili ako postoji pravna ili neka druga obrazložujuća osnova. Ukoliko korisnik posjeti web-stranicu, na browseru ili uređaju korisnika može biti spašen kolačić. Taj kolačić sadrži karakterističan niz znakova, koji omogućuje jasnu identifikaciju browsera prilikom ponovne posjete stranice.
Određeni kolačići koje koristimo su takozvani „Session-Cookies”, koji se brišu, ukoliko završite svoju sesiju na browseru. Pored toga, postoji nekoliko dugoročnih kolačića pomoću kojih Vas prepoznajemo kao ponovnog posjetitelja stranice. Kolačići ne prouzrokuju štetu na Vašem računaru i ne sadrže viruse.
U kolačićima se tom prilikom sačuvaju i obrađuju sljedeći podaci tj. informacije
 • U slučaju potrebe smanjenje radnog opterećenja, Životni vijek: jedan sastanak
 • Odabir putem trake sa kolačićima, Životni vijek: 1 godina nakon zadnje posjete.
Informacije o daljnjim kolačićima ćete pronaći pod IV.Alati za analizu
U nastavku imate mogućnost da Vaše željene postavke obavite putem trake sa kolačićima.
Pravna osnova za obradu podataka osoba putem korištenja kolačića je član 6 stav 1 f) GDPR-a. Koristimo kolačiće, koji su posebice neophodni za funkcionalnost activebeauty.ba. Neki elementi naše web-stranice zahtijevaju da browser putem kojeg se posjećuje stranica bude identifikovan na osnovu promjene stranice. U tu svrhu je opravdan naš interes za obradu ličnih podataka shodno članu 6 stav 1 f) GDPR-a.
Kolačići će se sačuvati na računaru korisnika, koji će ih prenijeti na našu stranicu. Tako kao korisnik imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića. Putem promjene postavki na Vašem internet browseru možete deaktivirati ograničiti prenos kolačića. Već sačuvani kolačići u svakom trenutku mogu biti izbrisani. Ovo može sljedovati automatski. Ukoliko na našoj stranici kolačići budu deaktivirani, postoji mogućnost da se više ne mogu koristiti sve funkcije internet stranice u punom kapacitetu.

IV.Alati za analizu

1.Općenito

Sa navedenim mjerama praćenja, koje koristimo, želimo osigurati oblikovanje u skladu sa potrebama, kao i kontinuiranu optimizaciju naših internet stranica. Time imate mogućnost uspostavljanja željenih postavki putem personaliziranih postavki kolačića. U nastavku koristimo mjere praćenja, kako bismo obradili statistiku naših internet stranica, kao i u svrhu optimizacije naše ponude za Vas. Dodatne informacije ćete pronaći u nastavku pod 2. Web-analiza. Pored toga, koristimo i određene marketinške kolačiće, ukoliko nam za to date Vašu saglasnost. Dodatne informacije ćete pronaći u nastavku pod 3. Marketinški kolačići.

2.Web-analiza

a)SAS Institut GmbH

Za oblikovanje dm internet stranica u skladu sa potrebama, koristimo tehnologiju firme SAS Institut GmbH iz Heidelberga. Tehnologije praćenja nam pomažu da razumijemo, koje stranice i koje usluge su posebno atraktivne za Vas te koji produkti Vas najviše zanimaju kao i koje ponude trebamo da Vam uputimo. SAS u ovu svrhu u Vašem browseru u naše ime koristi Session-Cookie. Session-Cookie nam omogućuje da povezano zaprimimo Vaše posjete putem više internet stranica. Session-Cookie se prilikom svake posjete iznova postavlja i nestaje napuštanjem naših internet stranica. SAS koristi i privremeni kolačić, koji nam omogućuje da identifikujemo Vaš povratak na stranicu pseudonimizirano uz pomoć ID-kolačića. Ovaj pseudonimizirani kolačić nestaje nakon 24 mjeseca od Vaše zadnje posjete naše internet stranice. Sljedeći podaci se preuzimaju:
 • Zahtjev (Naziv datoteke koja se zahtjeva) (Npr. www.activebeauty.ba/mpressum)
 • Tip/verzija browsera
 • Jezik browsera (Npr.: Bosanski)
 • Naziv uređaja i klasa uređaja
 • Korišteni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora browsera
 • Rezolucija ekrana
 • Aktivacija JavaScript-a
 • Java Uključena / Isključena
 • Kolačići Uključeni / Isključeni
 • Dubina boja
 • Volumen podataka koji se u bajtovima prenosi u mreži kao i vremenski period prenosa u milisekundama između browsera-klijenta i servera
 • Referer URL (prethodno posjećena stranica)
 • Naziv internet-provajdera i geo-informacije (Država, Grad/Općina, poštanski broj, geografska dužina i širina) IP-adrese (Npr.: Njemačka, Karlsruhe, 76133, 49.011799, 8.4267902), pri čemu se prikuplja IP-adresa
 • Vrijeme pristupa
 • Klikovi
 • U slučaju potrebe, sadržaji formulara i ostali unosi u slobodna polja, npr. Pojmovi pretrage, u slobodnim poljima formulara, koji obuhvataju lične podatke (npr. Ime i šifra), prenose se samo informacije ”ispunjeno” ili “nije ispunjeno”.

b)Kolačići, pravna osnova i prigovor

Ovi pružatelji usluga postavljaju sljedeće kolačiće:
 • Last Click (za završetak sesije, životni vijek: jedna sesija) [SAS]
 • Session Cookie (za prepoznavanje sesije, životni vijek : jedna sesija) [SAS]
 • Ever-Cookie (za prepoznavanje novih-/starih klijenata, životni vijek: maksimalno 60 mjeseci) [SAS]
Prikupljanje i obrada podataka sljeduje na osnovu člana 6 stav 1 f) GDPR-a kao i na osnovu člana 6 stav 1 b) GDPR-a, ukoliko su lični podaci povezani sa Vašim “Moj dm” računom. Obrada nam omogućuje da optimiziramo funkcionalnost naših internet stranica kao i poboljšanje naših usluga za Vas. Upravo to predstavlja razloge našeg opravdanog interesa u obradi podataka shodno članu 6 stav 1 f) GDPR-a.
U Vašim browser-postavkama možete odrediti da li će kolačići biti postavljeni ili ne.
Posjetitelji naših internet stranica mogu uložiti prigovor na pohranu njihovih pseudonimiziranih podataka o posjećivanju tako da se isti u budućnosti više neće prikupljati (snimati). Za isključenje kompletnog web-praćenja koriste se kolačići domene www.activebeauty.ba. Ovi kolačići isključuju buduće web-praćenje putem davatelja usluge [SAS]. Ovaj prigovor važi onoliko dugo dok ne izbrišete kolačiće.
Za kompletiranje prigovora, molimo Vas kliknite ovdje.

3.Marketing

a)Alat Google Conversion Tracking

Ukoliko nam u sklopu obavijesti o kolačićima prilikom posjećivanja naše stranice dozvolite korištenje marketinških kolačića, koristit ćemo alat Google Conversion Tracking. Ovo je usluga za analiziranje od Google Ireland Limited, Dublin, Irska („Google”). Ako uz pomoć Google-reklame dospijete na našu internet stranicu, Google će koristiti kolačić na Vašem uređaju (Conversion Cookie). Isti se neće koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko kolačić prilikom posjete određenim stranicama kod nas još uvijek nije istekao, mi i Google možemo prepoznati da je neko kliknuo na reklamu, te je time preusmjeren na naše internet stranice. Svaki Google-ads-klijent dobiva drugi kolačić. Kolačići se zbog toga ne mogu pratiti preko web-stranica od google-ads-klijenata. Informacije, koje su se prikupile uz pomoć conversion-kolačića, se koriste za izrađivanje conversion-statistike za Google-ads-klijente, koji su se odlučili za conversion-tracking. Kao google-ads-klijenti saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na reklamu, putem koje su preusmjereni na stranicu sa oznakom za conversion-tracking. Kao google-ads-klijenti saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na reklamu, putem koje su preusmjereni na stranicu sa oznakom za conversion-tracking. Međutim, ne dobivamo informacije putem kojih bi korisnici mogli biti lično identifikovani. Dodatne informacije o zaštiti podataka kod Googlea, možete pronaći ovdje.

b)Google Remarketing

Ukoliko ste nam u okviru obavijesti o kolačićima dali saglasnost za korištenje marketinških kolačića, koristit ćemo remarketing tehnologiju od Google Ireland Limited, Dublin, Irska, kako bismo ponovo ostvarili kontakt sa korisnicima, koji su već posjetili naše internet stranice putem reklame na stranicama koji su partneri Google mreže, a koja je bazirana na njihovom interesu. Uz pomoć kolačića možemo analizirati Vaše interese prilikom posjete naših internet stranica, te na osnovu toga možemo koristiti relevantno reklamiranje produkta. Ovim putem će Vam biti prikazane naše reklame, ukoliko iste odgovaraju Vašim interesima, iako se ne krećete isključivo na našim internet stranicama, nego na internet stranici od Google-a ili internet stranici Google-ove partnerske mreže. Na ovaj način na Google prenosimo odgovarajuće podatke. Pri tome reklame/sredstva za reklamiranje mogu sadržavati i npr. Proizvode, koje ste prije toga gledali na našim internet stranicama. Ukoliko ste na to pristali, da je Vaša historija web-browsera i aplikacije povezana sa Vašim Google-računom u svrhu personalizacije reklama, Google će ove podatke koristiti za retargeting na svim uređajima, ukoliko ste u ovom slučaju prijavljeni na Google-u, a Google će Vaše podatke koristiti zajedno sa podacima Google-korisnika, kako bi se formirale i definisale liste ciljne skupine za retargeting na više uređaja. U tu svrhu će sve Vaši lični podaci koji se nalaze na Google-u privremeno biti povezani sa Google-korisničkim podacima kako bi bile formirane ciljne skupine. Uvid u dodatne informacije imate ovdje.

c)Facebook Retargeting

Ukoliko ste nam u okviru obavijesti o kolačićima dali saglasnost za korištenje marketinških kolačića, koristiti ćemo Facebook-Pixel kompanije Facebook Ireland Ltd., Irska („Irska“). Ova funkcija služi posebno tu svrhu, da se korisnicima ovih internet stranica u okviru posjete društvene mreže Facebook (kao i pridružene društvene mreže Instagram) predstave reklame koje su u skladu sa njihovim interesima („Ads“) na Facebooku, Instagramu i na Facebookovim reklamnim mrežama (Audience Network), tj. i na drugim internet stranicama, kao i da se mjeri i optimizira utjecaj ovih reklama na konverzije (op.a. Conversions). U ovom slučaju također koristimo Facebookovu funkciju Custom Audience, koja je bazirana na web-stranici, kako bismo sa zainteresovanim partnerima dijelili ciljne skupine. Pri tome se dijele isključivo imena i veličine ciljnih skupina kako bi se reklame mogle prikazivati u skladu sa njihovim interesima. Sa partnerima se razmjenjuju lični i/ili statistički podaci. U ovu svrhu je na internet stranicama dm-a implementirana odgovarajuća oznaka. Ovom oznakom se prilikom posjećivanja pojedinačne internet stranice uspostavlja direktna veza sa Facebook serverima. Pri tome se na te servere prenosi informacija da ste posjetili ovu internet stranicu i na koji način ste agirali sa ovim internet stranicama. Facebook ovu informaciju pridružuje ličnom Facebook korisničkom računu. Ukoliko ste posjećivali društvene mreže Facebook, Instagram ili stranicu nekog partnera Facebook Audience Mreže, mogu Vam biti prikazane personalizirane reklame, koje su u skladu sa Vašim interesima. Između Facebooka i nas pri tome postoje različite veze u svrhu zaštite ličnih podataka, a koje zavise od konkretne svrhe obrade:
 • Facebook Irska je naš vršitelj usluga u pogledu na obradu ličnih event-podataka (op.a. Event-Dates) u svrhu usluga mjerenja i analize.
 • Facebook Irska i mi smo zajednički odgovorni u pogledu obrade ličnih event podataka za izradu odgovarajućih ciljnih skupina, dostavljanja komercijalizovanih i transkacijskih poruka, za personaliziranje funkcija i sadržaja, kao i za poboljšanje i osiguranje Facebook-proizvoda. Ugovor koji je sklopljen između nas i Facebook-Irske u svrhu određivanja uzajamnih odgovornosti za pridržavanje GDPR-a možete pronaći ovdje. U okviru zajedničke obrade Vaših ličnih podataka smo sa Facebookom dogovorili, da je Facebook odgovoran za to da Vam na raspolaganje stavi informacije o obradi podataka, da biste ostvarili svoja prava kao subjekat podataka prema GDPR-u. Uz to ćete ovdje pronaći dodatne informacije o obradi ličnih podataka kod Facebooka – između ostalog za pravnu osnovu obrade podataka i kako kao subjekt možete ostvariti svoja prava kod Facebooka.
 • Uz to, Facebook Irska i mi smo pojedinačno odgovorni za obradu ličnih podataka.
Više informacija o prikupljanju i korištenju podataka putem Facebooka, kao i Vašim pravima u vezi s tim i opcijama za zaštitu Vaše privatnosti možete pronaći u Facebook-ovim informacijama o zaštiti podataka, kojima možete pristupiti ovdje.

.

d)Uvezivanje Youtube-Videa

Ova web-stranica koristi funkciju ugradnje Youtube-a za prikaz i reprodukciju videozapisa s Youtube-a (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, Kćerka firma od Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA tj. Ponuđača Google Ireland Limited, Dublin, Irska). Koristimo prošireni modus za zaštitu podataka, koji prema navodima Youtube-a tek prilikom reprodukcije videa omogućuju funkciju sačuvanja korisničkih informacija. U onom momentu, kada započinje video, youtube koristi kolačiće, kako bi se prikupile informacije o ponašanju korisnika. Iste služe za prikupljanje video-statistike, poboljšanje zadovoljstva korisnika, kao i za sprječavanje vršenja nasilničke prakse. Pored toga, browser posjetitelja prilikom posjećivanja ove stranice uspostavlja kontakt sa uslugom Double-Click. Ukoliko ste prijavljeni na YouTube-u, ove informacije mogu biti dodijeljene i Vašem korisničkom računu. Ovo možete spriječiti, ako se prije klika na video odjavite sa YouTube-a. Dodatne informacije o prikupljanju i korištenju Vaših podataka od strane YouTube-a mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka na www.youtube.com Daljnje informacije o zaštiti podataka na YouTube-u mogu se naći u izjavi pružatelja usluge zaštite podataka na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Neovisno o tome reproduciraju li se ugrađeni videozapisi, veza s Googleovom mrežom „DoubleClick” uspostavlja se svaki put kada se pristupi ovoj web stranici, što može pokrenuti daljnje postupke obrade podataka izvan naše kontrole. DoubleClick je također odgovoran za osiguravanje da korisnik dobije prilagođeno oglašavanje.
Nemamo saznanja o mogućem prikupljanju i korištenju Vaših podataka od strane YouTubea, niti na njih utječemo. Za više informacija, uključujući uslugu Double-Click i upotrebu Googleovih kolačića, pogledajte Googleovu izjavu o zaštiti podataka na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

e)Kolačići, pravna osnova i opoziv

Ovi vršioci usluga koriste kolačiće:
 • Conversion Cookie (za Conversion Tracking, životni vijek: sesija, 1 godina) [Google, Double-Click]
 • Targeting Cookie (životni vijek: sesija, 1 godina, 2 godine) [Google, Double-Click, Facebook]
Pravna osnova za obradu podataka putem uvezivanja videa je član 6, stav 1 f) GDPR-a, a koji se bazira na našem interesu, da naš sadržaj korisnicima prezentujemo digitalno.
Conversion Tracking Googlea, kao i Remarketing Googlea i Retargeting Faceebooka baziraju na saglasnosti koja se zasniva na članu 6 stav 1 a) GDPR-a. Ovu saglasnost u svakom trenutku možete opozvati u budućnosti, ukoliko iskoristite sljedeće mogućnosti deaktivacije:
Za deaktivaciju svih marketinških kolačića kod dm-a (Alat Conversion Tracking od Google-a i Google Remarketing, Facebook Retargeting I Google-Double-Click) trebate poduzeti sljedeće korake:
Da biste dovršili povlačenje, molimo Vas kliknite ovdje. Dodatne mogućnosti deaktivacije možete pronaći u nastavku:
 • U Vašem browseru u pojedinačnim postavkama sami možete odrediti Vaše preference za kolačiće tj. Za praćenje.
 • Na stranici https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN imate pristup mehanizmu, koji Vam dozvoljava odabir, koji od navedenih kolačića za preduzeća i druge tehnologija koja služi u svrhu personalizacije i analize u Vašem browseru može biti postavljana.
 • Informacije i mogućnosti za deaktivaciju personaliziranog reklamiranja na google-u tj. YouTube-u možete pronaći ovdje. Za ovo morate biti prijavljeni na Google-u.
 • Korisnici osim toga Google-reklame mogu u potpunosti ili djelomično deaktivirati na svojim browserima i uređajima
Retargeting-funkciju od Facebooka također možete deaktivirati. Informacije i mogućnosti za deaktivaciju kod Facebook-a ćete pronaći pod Retargeting-funkcijom “Custom Audiences”. Za ovo morate biti prijavljeni na Facebook-u.

V.Nagradne igre

1.Opis i obim obrade podataka

Ukoliko učestvujete na nekoj od naših nagradnih igara, u tom slučaju prikupljamo Vaše lične podatke kao što su npr. Vaše oslovljavanje, ime i prezime, email-adresu, Vašu adresu itd.
Putem formulara za nagradnu igru, kao i na druge načine (online, offline u printanim medijima) nudimo Vam priliku za učešćem u nagradnim igrama koje organizujemo. Osvojene nagrade šaljemo isključivo Vama. Ukoliko to u nekim slučajevima zbog prirode nagradne igre nije moguće, npr. ako mora sljedovati direktan kontakt sa partnerima nagradne igre ili ako se paket ne može transportovati putem pošte, onda u tim slučajevima Vaše podatke prosljeđujemo našim kooperacijskim partnerima. Isti su navedeni u svakoj nagradnoj igri. Dodatne informacije su priložene uz nagradnu igru.

2.Pravna osnova i brisanje

Podatke, koji su navedeni u okviru učešća na nagradnoj igri, koristimo isključivo u svrhu odvijanja nagradne igre. Pravna osnova za obradu podataka u okviru nagradne igre je član 6. Odjeljak 1 b) GDPR-a. Vaši podaci će biti obrisani najkasnije 12 mjeseci nakon izvlačenja, osim ako je u nagradnoj igri zbog pravnih propisa neophodan duži vremenski period ili duži period čuvanja. Pravna osnova za obradu podataka u okviru nagradne igre je član 6 odjeljak 1 b) GDPR-a. Pravna osnova za prenos podataka na kooperacijske partnere ili partnera za slanje pošiljki je član 6 odjeljak 1 b) GDPR-a.

VI.OSTALE USLUGE

1.Opis i obim obrade podataka

Imate mogućnost prelaska sa naše stranice activebeauty.ba na naše druge stranice (www.dm-drogeriemarkt.ba itd).
Molimo Vas da u tom slučaju na umu imate dodatne zakonske informacije, koje su stavljane na raspolaganje, a kao što su npr. Uslovi zaštite podataka, uslovi korištenja itd.

2.Pravna osnova obrade podataka

Prikupljanje i obrada podataka odvija se na temelju člana 6. Stavke 1 f) GDPR-a. Vaši gore navedeni podaci trebaju nam za pružanje sadržaja ostalih stranica. U suprotnom Vam ne možemo ovu funkciju učiniti dostupnom. Iz tog razloga postoji naš legitimni interes za obradu podataka u skladu sa članom 6 stavom 1 f) GDPR-a

VII.DRUŠTVENE MREŽE

1.Facebook, Instagram, Youtube

Na web stranici activebeauty.ba korisnik može pronaći linkove za usluge društvenih mreža od Facebooka, Instagrama i YouTubea. Linkovi za internet stranice usluga društvenih mreža korisnik može prepoznati na osnovu loga pojedinačnih preduzeća. Ako korisnik prati ove linkove, otvorit će web stranicu dm-a tj. activebeauty-a na odgovarajućoj usluzi društvenih mreža. Prilikom klika nekog linka na uslugu društvenih mreža, stvara se veza između servera usluga društvenih mreža. Na ovaj način se na server usluga društvenih mreža prenosi ifnormacija da je korisnik posjetio dm stranicu tj. activebeauty stranicu. Osim toga, se na poslužitelja usluga društvenih mreža prenose dodatni podaci. To su npr. Adrese web-stranice na kojoj se nalazi aktivirani link, datum i vrijeme posjete stranice tj. aktivacije linka, informacije o korištenom browseru i korišteni operativni sistem, IP-adresa.
Ako je korisnik u trenutku aktivacije linka već prijavljen na odgovarajuću uslugu društvenih mreža, poslužitelj je u stanju da preuzme korisničko ime korisnika i po potrebi čak i pravo ime korisnike, te da ove informacije pridruži njegovom ličnom korisničkom računu na uslugama društvenih mreža. Korisnik ovu mogućnost pridruživanja njegovom korisničkom računu može isključiti, ako se prije toga odjavi sa svog korisničkog računa. Serveri poslužitelja društvenih mreža se nalaze u SAD-u i u drugim zemljama van Evropske unije. Poslužitelj usluga društvenih mreža samim tim podatke može obrađivati i u drugim zemljama van Evropske Unije. U obzir treba uzeti i činjenicu da dm tj. activebeauty nema utjecaj na obim, način i cilj obrade podataka koje sprovodi poslužitelj usluga društvenih mreža. Dodatne informacije za korištenje korisničkih podataka putem usluga društvenih mreža koje su povezane na activebeauty web stranici korisnik može pronaći u pravilniku o zaštiti ličnih podataka pojedinačnog poslužitelja usluga društvenih mreža. Ovdje ćete pronaći informacije o zaštiti ličnih podataka za usluge društvenih mreža:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

VIII.Sigurnosni prijenos podataka

Vaši lični podaci se na nas prenose sigurno putem kodiranja. Za to koristimo uslugu kodiranja kompanije TLS. Naše internet stranice i druge sisteme putem tehničkih i organizatorskih mjera protiv gubitka, uništenja, pristupa, promjene ili obrade Vaših podataka od strane neovlaštenih osoba.

IX.Kategorije primaoca, prijenosnika i trećih država

Vaše podatke ne prenosimo na treća lica, osim ako smo na to primorani zakonom (npr. Na zahtjev Agencije za sprovođenje zakona) ili u slučaju da su nam podaci potrebni za sprovođenje poslovnih procesa ili nam isti trebaju u okviru ugovora o izvršenju usluge. To su npr. Poslužitelji poštanskih usluga, usluga plaćanja, usluga upravljanja robom, poslužitelji za narudžbe, poslužitelji usluga webhostinga, agencije za komunikaciju, eksterni CallCentri ili IT-poslužitelji. U svim slučajevima strogo pazimo na zakonske norme.
U ovom slučaju se podaci mogu prenijeti i na druge države u kojima se nalazi sjedište gore navedenih ugovornih partnera, tj. U kojima obrađuju podatke. To su u prvoj liniji države Evropskog ekonomskog područja (EWR) kao i pojedinačne države izvan EWR-a. Takve države raspolažu zakonima o zaštiti ličnih podataka, koji su drugačiji i koji manje štite od zakona EU-a. Moguća posljedica je da institucije bez Vaše saglasnosti mogu da obrađuju Vaše podatke čak i bez mogućnosti pravnog lijeka, a u svrhu kontrolisanja nadzora. U slučaju da se lični podaci obrađuju izvan EU-a i ako Evropska komisija ne donese odluku o primjerenosti, provodimo odgovarajuće sigurnosne mjere, uključujući zaključivanje standardnih klauzula o zaštiti podataka dm-a. Tekst ugovora o standardnim klauzulama EU o zaštiti podataka možete pronaći na web stranici Evropske komisije, a koji je dostupan ovdje.

B. Prava pogođenih osoba i službenik za zaštitu podataka

1.Prava pogođenih osoba

a)Općenito

Imate pravo na informacije o obradi Vaših ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka i, ako je potrebno, prava na brisanje, ispravak, ograničenje obrade i/ili prigovor na obradu i pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu. Pojedinosti za kontakt nadležnog nadzornog tijela u Austriji su sljedeće:
Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH
Dubrovačka 6
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 726 250
E-mail: azlpinfo@azlp.ba
Sva prava (izuzev prava na podnošenje žalbe) moraju biti potvrđena u dm-u. Dodatne informacije možete potražiti od našeg službenika za zaštitu ličnih podataka.

b)Posebne informacije o pravu na prigovor u skladu sa članom 21 GDPR-a

Iz razloga koji proizilaze iz određene situacije, imate pravo da u bilo kojem trenutku uložite prigovor obradi ličnih podataka koji se odnose na Vas, a koja se temelji na članu 6 stav 1 tačka f) GDPR-a (obrada podataka radi zaštite legitimnog interesa). To se također odnosi na profiliranje na temelju ove pravne osnove (Čl. 4 br.4 GDPR-a). Ako se protivite, više nećemo obrađivati Vaše lične podatke, osim ako ne dokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada služi za potvrđivanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva. Ako je Vaš prigovor usmjeren protiv obrade Vaših podataka u reklamne svrhe, na temelju člana 6 stava 1 f) GDPR-a, odmah ćemo zaustaviti obradu bez daljnje provjere. To se također odnosi na profiliranje koje se javlja u takvim kontekstima.

c)Upiti

Upiti o podacima i brisanju podataka, kao i otkazivanje reklamiranja, također se mogu izvršiti putem e-maila: zastitapodataka@dm-drogeriemarkt.ba

2.Službenik za zaštitu podataka

Za upite u vezi zaštite Vaših ličnih podataka u dm-u, možete se obratiti našoj Službi za zaštitu ličnih podataka putem e-maila: zastitapodataka@dm-drogeriemarkt.ba

ili putem pošte:
dm drogerie markt d.o.o.
Služba za zaštitu podataka
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža

U Sarajevu, 22.3.2021.